Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения адрес е в рамките от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката. Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. "ДИОНИСИЕВ И СИЕ" ЕООД ще уведоми потребителя по email или телефон, при наличие на обстоятелства, водещи до забавяне на доставката.  

В цената на продукта не се включват разходите за доставка, които се начисляват допълнително от куриерската фирма и се заплащат от потребителя.

Доставката на поръчаните стоки се извършва от куриер на „Еконт Експрес” ЕООД. Дружеството си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното съгласие от страна на потребителя, заявил доставката.

Цената на доставката зависи от теглото на стоката. В поле „Коментар” имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще се съобразим с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Дружеството може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваната от Дружеството информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.

фирмата не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Дружеството обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставката, потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, незабавно да уведоми Дружеството на е-мейл адрес dionisiev_sieood@mail.bg или на тел. 0878 124 283.

При предаване на стоките, потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи.

В случай, че потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Фирмата се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на фирмата на тел. 0878 123 283.